Islami dhe paqja

Personi fetar supozohet të jetë personi që gëzon qetësinë e shpirtit, qetësinë e humorit dhe qetësinë shpirtërore. Një person që ka besim te Zoti duhet të gëzojë siguri shpirtërore dhe paqe të brendshme për sa kohë është nën kujdesin e një dore të aftë dhe një syri vigjilent. Ndërgjegjja e besimtarit supozohet të jetë e mbushur me ndjenja të mëshirës, ​​mirësisë dhe paqja, e prirur në të gjitha rrethanat për falje të bukur, falje bujare, frenim i zemërimit dhe durim i dëmit. Dhe durim i bukur, ose kështu supozohet.
Supozohet se lutja zbut zemrat e forta, pajton shpirtrat e papajtueshëm dhe zhvillon te ata që këmbëngulin në të aftësinë e meditimit shpirtëror dhe estetik.
Agjërimi supozohet që t’i çlirojë agjëruesit nga motivet e grykësisë, dhe lakmisë dhe t’i ndihmojë ata të kontrollojnë dëshirat e tyre, dhe prej andej do ta kenë më të lehtë për të menaxhuar punët e tyre të përditshme në aspektin e konsumit të tyre dhe ua lehtëson atyre edhe jetesën dhe dëlirësinë kur është e nevojshme, dhe ky është bast i kërkuar, siç supozohet.
Supozohet se personi që e mbush zemrën e tij me përmendjen e Zotit është i kënaqur me atë që ka në të, kështu që ai nuk lakmon atë që kanë të tjerët dhe nuk ndërhyn në jetën private të të tjerëve, ose kjo është shpresa.
Domethënë, po, gjërat supozohet të jenë në këtë mënyrë, kështu që feja më pas bëhet faktor për arritjen e lumturisë dhe paqes, dhe ato janë gjërat më të dashura që çdo njeri kërkon.
Personi fetar supozohet të jetë një model i sublimitetit njerëzor, përparimit moral dhe lartësimit emocional.