Ne duhet të mësojmë për të tashmen dhe si të jetojmë në të tashmen.

Ne duhet të mësojmë për të tashmen dhe si të jetojmë në të tashmen.
Për të pasur një të ardhme premtuese, duhet të bashkohen shumë elementë.
Në themel të ndërtimit të një të ardhmeje më të mirë janë dy parime:
Liria është thelbi i Kuranit tonë dhe respektimi i dinjitetit të të gjitha qenieve njerëzore është parimi tjetër kryesor në Kuran dhe duhet të jetë themeli i marrëdhënieve ndërkombëtare.

E vetmja shoqëri që do të lulëzojë dhe mund të bekohet nga Zoti është një shoqëri pluraliste.

Besimtarët muslimanë duhet të praktikojmë respektin dhe dashurinë ndaj tjetrit dhe këtë duhet ta shohim si akt adhurimi , përndryshe nuk do të jemi në gjendje të ndërtojmë themelin e duhur për një të ardhme më të mirë.
Dhurata e bukur nga Zoti nuk duhet t’u lihet në dorë abuzuesve.

Ne jemi krijuar për të qenë të lirë dhe për të respektuar lirinë e të tjerëve.