Leximi me shpejtësi .. një sport si ta mësojmë atë?

Pjesa e parë:
Thonë se ish-presidenti amerikan John F. Kennedy lexonte me një shpejtësi marramendëse prej më shumë se një mijë fjalë në minutë, ndërsa leximi i shpejtë i një personi mesatar nuk i kalon dyqind fjalë në minutë.
Por çështja mund të mos ndalet në kufirin e talenteve dhe dhuntive, ashtu si një person stërvit veten për diçka që është e vështirë për të, si ngritja e peshave ose vrapimi në distanca të gjata, dhe arrin një nivel të rëndësishëm ose një nivel të lartë përmes stërvitjes dhe është e barabartë dhe ndoshta edhe më e lartë se shkalla e presidentit të ndjerë Kennedy.
Në të kaluarën nuk kishte nevojë të lexohej shpejt, pasi nuk kishte shumë për lexim, dhe ritmi i jetës ishte i lehtë dhe i ngadalshëm, kishte pak disiplina dhe degë, dhe arsyeja e leximit në atë kohë ishte luksi mendor dhe i thjeshtë, arsimimi, kështu që ishte i përshtatshëm për normën normale të leximit.
Ndërsa tani, me shpërthimin e revolucionit të informacionit dhe komunikimit dhe valëve të pafundme të dijes, njeriu detyrohet nga nevoja për shumë lexim, duke vrapuar pas të resë që i shfaqet çdo ditë, madje çdo orë, dhe ndoshta puna e tij kërkonte të mbante hapin me gjithçka që i takonte specializimit, përndryshe ai do të ishte jashtë arenës së konkurrencës, si ata që punojnë, për shembull, në degët e mjekësisë, shkencave eksperimentale dhe teknologjisë së informacionit.
Pra, shkaqet dhe arsyet që e çojnë një person në epokën tonë moderne drejt leximit të vazhdueshëm dhe të shpejtë janë të shumta dhe të ndryshme, prandaj edhe në vendet e botës së zhvilluar po përhapen institucionet e trajnimit që ofrojnë kurse në të cilat një person trajnohet në leximi i shpejtë dhe numri i këtyre institucioneve po rritet.
Pjesa e parë:
Thonë se ish-presidenti amerikan John F. Kennedy lexonte me një shpejtësi marramendëse prej më shumë se një mijë fjalë në minutë, ndërsa leximi i shpejtë i një personi mesatar nuk i kalon dyqind fjalë në minutë.
Por çështja mund të mos ndalet në kufirin e talenteve dhe dhuntive, ashtu si një person stërvit veten për diçka që është e vështirë për të, si ngritja e peshave ose vrapimi në distanca të gjata, dhe arrin një nivel të rëndësishëm ose një nivel të lartë përmes stërvitjes dhe është e barabartë dhe ndoshta edhe më e lartë se shkalla e presidentit të ndjerë Kennedy.
Në të kaluarën nuk kishte nevojë të lexohej shpejt, pasi nuk kishte shumë për lexim, dhe ritmi i jetës ishte i lehtë dhe i ngadalshëm, kishte pak disiplina dhe degë, dhe arsyeja e leximit në atë kohë ishte luksi mendor dhe i thjeshtë, arsimimi, kështu që ishte i përshtatshëm për normën normale të leximit.
Ndërsa tani, me shpërthimin e revolucionit të informacionit dhe komunikimit dhe valëve të pafundme të dijes, njeriu detyrohet nga nevoja për shumë lexim, duke vrapuar pas të resë që i shfaqet çdo ditë, madje çdo orë, dhe ndoshta puna e tij kërkonte të mbante hapin me gjithçka që i takonte specializimit, përndryshe ai do të ishte jashtë arenës së konkurrencës, si ata që punojnë, për shembull, në degët e mjekësisë, shkencave eksperimentale dhe teknologjisë së informacionit.
Pra, shkaqet dhe arsyet që e çojnë një person në epokën tonë moderne drejt leximit të vazhdueshëm dhe të shpejtë janë të shumta dhe të ndryshme, prandaj edhe në vendet e botës së zhvilluar po përhapen institucionet e trajnimit që ofrojnë kurse në të cilat një person trajnohet në leximi i shpejtë dhe numri i këtyre institucioneve po rritet.