Rruga midis pemëve të verdha Australi

Rruga midis pemëve të verdha Australi

The path between the yellow trees Australia

Botën e bën të bukur mendja dhe dora e njeriut. Pastërtia, puna, disiplina dhe ambienti e bëjnë një shoqëri përparimtare dhe me shumë vlerë.