Kush janë njerëzit më të mirë?

Kush janë njerëzit më të mirë?

Gjeni veten në mesin e këtyre thënieve të Muhamedit a.s dhe shikoni nga jeni prej tyre????

Dhe ai, paqja qoftë mbi të, tha: “Më i miri prej jush është ai me moralin më të mirë”.
Dhe ai, paqja qoftë mbi të, tha: “Më i miri prej jush është ai që është gjykatësi më i mirë”.

Dhe ai, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, tha: “Më i miri prej jush është ai që shpreson në të mirën e tij dhe është i mbrojtur nga e keqja e tij”.

Dhe paqja qoftë mbi të tha: “Më i miri prej jush është më i miri prej jush për familjen e tij”.
Dhe paqja qoftë mbi të tha: “Më i miri prej jush është ai që ushqen të varfrin dhe e kthen paqen”.

Dhe paqja qoftë mbi të ka thënë: “Njerëzit më të mirë është ai që ka jetë të gjatë dhe vepra të mira.”
Dhe ai, paqja qoftë mbi të, tha: “Njerëzit më të mirë është ai që u vjen më shumë në ndihmë njerëzve”.

Dhe ai, paqja qoftë mbi të, tha: “Njerëzit më të mirë është ai me zemër të nënshtruar dhe me gjuhë të vërtetë”. Ata thanë: Ne e dimë vërtetësinë e gjuhës, e çfarë është maksimumi i zemrës? Ai tha: “Ai është i pastër, i devotshëm, pa mëkat, zullum, ligësi dhe zili”.