E vërteta për mua dhe e vërteta për ty!

E vërteta për mua dhe e vërteta për ty!

Kjo shpjegon se si perspektiva jonë përcakton atë që ne e shohim si “të vërtetë”. Këtu duhet të kuptojmë se ajo që është e vërtetë për mua dhe ajo që është e vërtetë për ju nuk janë realitete të ndryshme, por një mundësi që ne të bëjmë një bisedë dhe të eksplorojmë se ku jemi të dy njerëz.