Në Japoni ata mund të mburren me kopshtet e tyre.

Në Japoni ata mund të mburren me kopshtet e tyre.

Bimët që kanë atje nuk do t’i shihni askund tjetër; edhe një panje japoneze e rritur në Madrid, për shembull, nuk do të rritet njëlloj si në habitatin e saj natyror.

Toka në të cilën ata jetojnë, e kombinuar me klimën dhe lëvizjen e vazhdueshme të pllakave tektonike, do të thotë se bota bimore është dashur të arrijë të mbijetojë.

Dhe japonezët kanë bërë të njëjtën gjë, por për të krijuar vende ku problemet thjesht zhduken.