Japonezët kanë prodhuar dru për 700 vjet pa prerë pemë

Japonezët kanë prodhuar dru për 700 vjet pa prerë pemë.

Në shekullin e 14-të, teknika e jashtëzakonshme daisugi lindi në Japoni. Në të vërtetë, daisugi parashikon që këto pemë të mbillen për brezat e ardhshëm dhe të mos priten, por të krasiten sikur të ishin pemë gjigante; duke aplikuar këtë teknikë te kedrat, druri që mund të përftohet është uniform, i drejtë dhe pa nyje, praktikisht i përsosur për ndërtim.

Një krasitje si rregull arti që lejon pemën të rritet dhe të mbijë gjatë përdorimit të drurit të saj, pa e prerë kurrë atë.

Teknikë e jashtëzakonshme.