Thelbi (Esentriciteti)

Thelbi (Esentriciteti)

-Tani jetojmë vetëm nga katër elementë: instinktet, emocionet, trupat dhe mendjet. Ne duam të zbulojmë elementin e pestë. Ne e quajmë atë Thelbi.

Laotze e quajti atë Tao. Platoni e quajti atë ide. Jezusi e quajti atë Mbretëria Brenda. Spinoza e quajti Substancë dhe Kurani e quan Fitra, natyrshmëri.

Thelbësia është për shpirtërimin ashtu siç është elektriciteti për qytetërimin. Për të arritur thelbin, njeriu duhet të “lidhet” me Burimin, për të luftuar për idenë e vërtetë të diçkaje ose natyrës së dikujt.