Urtësia e butësia

Urtësia e butësia

Pra, le të jemi të butë, të vëmendshëm dhe dëgjues të mirë. Kur duam të komunikojmë një ide, duhet t’i drejtohemi gjithmonë tjetrit si fqinji ynë.

Kur’ani gjithashtu thotë: “Thirri njerëzit në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshillë të drejtë dhe diskuto me ta në mënyrën më të sjellshme.”

Qëndroni larg çështjeve teologjike. Qëllimi nuk është të tregojmë se ndjek fenë e duhur, por të gjejmë një formulë që do të na mundësojë të jetojmë së bashku me dinjitet dhe respekt.