I sukseshmi vs dështaku

I sukseshmi vs dështaku:

Dallimi midis një deshtaku dhe një të suksesshmit është në atë që;

I suksesshmi përfiton nga gjithçka;
Dështaku është pesimist për gjithçka.

I suksesshmi nuk i jep fund mendimeve/ideve të tij;
Kurse dështaku nuk ndalet nga justifikime/arsyetimet.

I suksesshmi sheh se zgjidhja është e vështirë, por e mundur;
Kurse, dështaku sheh se zgjidhja është e mundur, por e vështirë.

Lutem Zotit të jemi fitimtar (të sukseshëm) në të dy botët!

Mr. Jakup Çunaku