Fenomeni i ofendimeve në rrjetet sociale është thellë brengosës për shoqërinë tonë.

‎‏Fenomeni i ofendimeve në rrjetet sociale është thellë brengosës për shoqërinë tonë.
Edukimi fillon nga familja, nga prindërit.
Familja është ajo që duhet të rregulloj diskursin e edukimit.

Shkolla dhe arsimi e kanë të pamundur këtë edukim pa pjesëmarrjen e prindërve dhe bashkpunimin e tyre.

Familja është burimi i edukimit të njeriut.