Puna ime me Kuranin konfirmon se liria dhe drejtësia e dhembshur janë thelbi i Kuranit.

Puna ime me Kuranin konfirmon se liria dhe drejtësia e dhembshur janë thelbi i Kuranit.
Zoti e pajisi secilin prej nesh me aftësinë për të zgjedhur, në mënyrë që të mund të jemi individualisht përgjegjës për zgjedhjet tona të lira.
Prandaj, sa më shumë liri t’u garantojë shteti qytetarëve të tij, aq më afër është të zbatojë vullnetin e Zotit për ekzistencën e tij.

Dr. Safi Kaskas, studiues i Kuranit