Zoti i Madhëruar thotë në Kuran:

Zoti i Madhëruar thotë në Kuran:
“Zoti yt ka urdhëruar, që të mos adhuroni askënd tjetër përveç Atij dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrijnë pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre as “uh!”, mos i kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë respekti. Lësho para tyre krahët e përuljes prej mëshirës dhe thuaj:
“O Zoti im, mëshiroji ata, ashtu siç më kanë rritur, kur unë isha i vogël!”
| ISRA: 23-24 |