Çfarë është kurioziteti dhe pse është i rëndësishëm për sukses?!

  • Çfarë është kurioziteti dhe çfarë do të thotë?

Kurioziteti është dëshira për të mësuar, për të kuptuar gjëra të reja dhe për të ditur sesi funksionojnë ata .

Kurioziteti mund të shfaqet në shumë mënyra, dëshira për të shikuar shfaqje të realitetit në TV, ose si dëshira për të ditur për njerëzit dhe jetën e tyre. Mund të shfaqet gjithashtu si dëshira për të grumbulluar njohuri për shkencën, gjeografinë apo tema tjera, ose si kërkesë për të ditur si t’i rregulloni gjërat.

Kurioziteti është shprehja e nxitjes për të mësuar dhe përvetësuar fakte dhe njohuri. Ajo e zgjëron mendjen dhe e hap atë për mendime të ndryshme, stile të ndryshme jetese dhe tema të ndryshme.

Njerëzit kureshtarë bëjnë pyetje, lexojnë dhe eksplorojnë. Ata janë aktivë për të kërkuar informacione ose përvojë dhe janë të gatshëm të përballojnë sfidat dhe të zgjerojnë horizontet e tyre. Ata nuk janë të trembur të bëjnë pyetje dhe të zbulojnë thellë në temën që ju intereson.