Tetë gjëra ia mveshin fesë e në realitet nuk i thotë feja:

Tetë gjëra ia mveshin fesë e në realitet nuk i thotë feja:

1. Askush nuk vdes nga uria. Në realitet statistikat janë të larta për shumë vdekje nga uria.
2. Askush nuk mund ta merr rrizkun e tjetrit. Në realitet raste të këtilla janë të panumërta në botën që jetojmë.
3. Sikur të bënte durim vrasësi, i vrari do të vdiste vet.
4. Nëse nuk mund të punësohesh për arsye të ndryshme e tjetri punësohet me ndërmjetësim e pa meritë, të thonë nuk ka qenë fat i yti dhe nuk ka qenë e shkruar.
5. Kur ndodhë vrasja, ndërmjetësuesit e arsyetojnë duke thënë nuk ka patur jetë më gjatë, kaq e ka patur të shkrume jetën.
6. Kur ndoshë martesa pa dakordim por me ndërmjetësim, thonë ka qenë e shkruar ai për atë e ajo për te.
7. Nëse dikujt i ndodhë ndonjë problem shpirtërorë, i thonë syri i keq e urrejtësit është shkaktarë.
8. Nëse dikujt i mundësohet të punoj në një shtet tjetër, atij i thonë se atje tu ka shkrue rrizku. Këtë e arsyetojnë me faktin se kur në vendin e vet nuk i mundësohet, i shprehin ngushëllim se nuk ka qenë e shkruar këtu por ka qenë e shkruar atje.

Dr. Muhamed Fakeh-Amman Jordan