Çka është e fshehta në konceptin Kuranor?

Çka është e fshehta në konceptin Kuranor?

Sigurisht që është Vet Zoti, Ai nuk shihet me sy, por Atë e besojnë njerëzimi. E besojnë sepse faktet në gjithësi dhe të diturit janë argument për ekzistimin e Zotit. E themi të diturit sepse ata janë që studiojnë gjithësinë, të pa dukshmen e bëjnë të dukshme e të bukur. Nxjerrin e çpikin çdo gjë që për njeriun ishte e panjohur krejtësisht.

E shohim pra se si citati ka dhënë versionin e saktë të njerëzve të mirë e të drejtuar në besim, sepse e besojnë të fshehtën, shpirtin, botën tjetër dhe engjëjt shpalljet e mëparshme.

Ky citat ka demantuar plotësisht aspiratat dhe pretendimet e disave që rëndësi i japin simbolikave, veshjes, rrobës e formalitetit të ritit. Në realitet devotshmëria është të besosh të fshehtën dhe të fuqizosh të brendshmen, shpirtin, mendjen dhe realitetin në jetë.