Zoti na mëson:

Zoti na mëson:

Na mëson të jemi vendimmarrës.
Na ndryshon në mënyra pozitive, duke na shndërruar në persona që Zoti na krijoi për të qenë.
Na jep shpresë për shpërblime të bukura dhe jetë të përjetshme.

Na mëson vlerën e ndërtimit të unitetit midis njerëzve.