Rrethojeni veten me individë me mendje të ndritur

Sa më shumë që mësoj, aq më shumë e kuptoj se sa shumë nuk di.

Pse duhet të përpiqeni të jeni një nxënës gjatë gjithë jetës?.

Rrethojeni veten me individë me mendje të ndritur dhe përpiquni të sillni gjithmonë diçka të vlefshme nga ndërveprimet tuaja të përditshme. Shumë njerëz janë profesionistë në fushën e tyre dhe kanë informacion dhe njohuri të vlefshme për të ndarë. Nëse keni pyetje, pyesni ata! Asnjëherë mos jini shumë krenarë, sepse çdo pyetje që nuk e bëni është një mundësi e humbur!