Urrejtja si fenomen është e dëmshme për personin urrejtës..!

Urrejtja si fenomen është e dëmshme për personin urrejtës sepse atij nuk i sjell asgjë urrejtja, vetëm se e dërmon veten dhe e bën të paralizuar në mendje e tru.

Urrejtja është nga veprat më të pa dëshiruara te Zoti. Ai nuk e do urrejtjen dhe urrejtësin.
Atdheu, kultura, identiteti e besimi nuk mund të mbrohen me urrejtje e as nuk mund të përparon një shoqëri që në mesin e saj është i madh numri i atyre që urrejnë dhe nxisin për urrejtje.