Besimi dhe dashuria

“Asnjëri prej jush nuk mund të thotë se me të vërtetë ka besuar, përderisa ai të mos e dëshiron për vëllain e tij (tjetrin) atë që e dëshiron për vete”. Thënie brilante profetike.
Sikur të aplikohej kjo thënie në praktik, urrejtja do të zëvendësohej me dashuri, dhuna do të zëvendësohej me paqe dhe xhelozia do të zëvendësohej me bujari.