Secili ka drejtën e jetesës e besimit dhe mendimit.

Njeriu për njeriun ka detyrë të ruaj nderin, pasurinë, jetën, mendjen dhe pikëpamjen. Secili ka drejtën e jetesës e besimit dhe mendimit.

Zoti nuk ka ngrit asnjë popull a komb mbi popujt tjerë. Në esencë të gjithë janë krijesë e Zotit dhe dallimi më pas është se kush është më vepër miri.