Standardi nuk qëndron në famë e pozitë

Sa të famshëm të tokës nuk i njeh qielli, e sa të tjerë të panjohur për tokën e gëzojnë famën në qiell.
Standardi nuk qëndron në famë e pozitë po në devotshmëri e faqebardhësi, po ashtu në pastërtinë e nijetin dhe saktësinë e mjetit, dhe simbas fundit e jo fillimin të vepres.

“… e s’ka dyshim se tek Zoti më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur (nga të këqijat), e Zoti është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë)”.