“Pluralizmi fetar në Islam: Analizimi i Besëlidhjeve të Profetit Muhamed me të krishterët”.

Javën e kaluar kam bërë një prezantim para një grupi studentësh universitar dhe pasuniversitar në Universitetin Rice në Hjuston, Teksas. Titulli i leksionit tim ishte “Pluralizmi fetar në Islam: Analizimi i Besëlidhjeve të Profetit Muhamed me të krishterët”. Prezi është në dispozicion këtu. Siç është rasti me prezantimet akademike, pati një seancë të shkurtër pyetjesh dhe përgjigjesh në fund të periudhës sonë. Një anëtar i audiencës kundërshtoi pohimin tim se Besëlidhjet e Profetit Muhamed me të krishterët e kohës së tij promovuan pluralizmin fetar. Ky person i veçantë argumentoi se Besëlidhjet nxisin thjesht tolerancën, e cila dallon nga pluralizmi fetar.

Për të formuluar argumentin tim në fillim të prezantimit, iu drejtova studiueses së Harvardit, Diana Eck, e cila vëren se pluralizmi fetar ka katër përbërës. E para është një angazhim energjik me diversitetin. Për të qenë të qartë, pluralizmi fetar nuk është thjesht “diversitet”. Arritja e një “shteti” apo “mendësie” pluraliste kërkon ndërveprime të vërteta shoqërore dhe ndërtimin e marrëdhënieve autentike. Toleranca, megjithatë, është më e “qëndrueshme” dhe i lejon njerëzit dhe grupet të qëndrojnë në flluskat e tyre të izoluara me pak ndërveprim ndërkulturor. Pjesa e dytë e pluralizmit fetar sipas Eck-ut kërkon të kuptojë përtej linjave fetare. Pluralizmi fetar është aktiv në kuptimin që inkurajon ekspozimin dhe dialogun; Toleranca, megjithatë, riprodhon modele të vjetra të ndarjes për shkak të distancës midis grupeve shoqërore. Si i tillë, Eck argumenton se toleranca “është një themel shumë i hollë për një botë me dallime dhe afërsi fetare”. Elementi i saj i tretë i pluralizmit fetar është takimi i angazhimeve që kërkon gjëra të tilla si marrëveshjet formale dhe joformale, kontratat formale, besimi dhe parimet. Së fundmi, pluralizmi fetar kërkon dhënie e merr, kritikë dhe autokritikë. Ky komponent i fundit kërkon dialog ndërfetar dhe përfshin gjetjen e mirëkuptimeve të përbashkëta dhe njohjen/kuptimin e dallimeve reale ndërmjet grupeve fetare.

 

Dr. Craig Considine