Koncepti i paqes në Islam

Koncepti i paqes në Islam

Islami është një fjalë që rrjedh nga një rrënjë që do të thotë paqe.

Prandaj, një musliman duhet të nënkuptojë paqebërës.

Një nga cilësitë e Zotit është Es-Selaam (Paqja) 59:23

Parajsa quhet në Kur’an Vendbanimi i Paqes 6:127

Zoti i thërret njerëzit në Kuran në rrugën e paqes 5:16

Zoti u premton të drejtëve në Kuran një vendbanim paqeje 10:25

Në të gjitha gjërat, Kurani thotë: Dhe paqja është më e mira. 4:128

Edhe në mes të një beteje që po fitoni, Kurani u thotë besimtarëve: Por nëse ata anojnë drejt paqes, anoni edhe ju drejt saj dhe mbështetuni te Zoti. Vetëm Ai dëgjon dhe di. (8:61)