Përulja, frika dhe nënshtrimi ndaj Zotit është kur ne jemi të drejt njëri me tjetrin

Udhëzimin në rrugën e Zotit është të besojmë ekzistimin e Tij, t’i përulemi me respektin më të lartë në lidhje krejtësisht shpirtërore midis njeriut dhe Zotit të tij. Përulja, frika dhe nënshtrimi ndaj Zotit është kur ne jemi të drejt njëri me tjetrin, kur ne zbatojmë dhe kujdesemi për shenjtërinë e individit dhe kur ne e ndërtojmë personalitetin me virtytet më të larta të nderit e respektit ndaj të gjithëve pa dallim. Secili person individë duhet të niset nga vetja e tij e jo nga të tjerët. Individi duhet të bind veten që Zoti ekziston dhe nuk ka nevojë për sektarizëm dhe ekstremizëm për të dëshmuar këtë që ai e beson në brendësinë e tij. Secili duhet të dijë që I Madhi Zot njerëzit i ka krijuar të gjithë të barabartë dhe me vlerë, ndërsa fetarizmi është çështje krejtësisht individuale dhe raportet e individit me Zotin janë krejtësisht të brendshme. Raportet ndër njerëzore duhet të bazohen mbi vlerën e shenjtërisë së krijesës së bukur njeri e jo mbi bazën e dyfaqësisë dhe formalitetit të dukshëm.