Fuqia e një gruaje të ulur në buzë të një shkëmbi, duke pikturuar ngjyrat dhe format para saj – dhe duke ia kthyer botës si dhuratë:

Fuqia e një gruaje të ulur në buzë të një shkëmbi, duke pikturuar ngjyrat dhe format para saj – dhe duke ia kthyer botës si dhuratë:

O Zot, na bëj vegla të paqes sate dhe shërues të shëmtisë.

Zot, më bëj një instrument të paqes sate:
ku ka urrejtje, më lër të mbjell dashuri;
ku ka lëndim, falje;
ku ka dyshim, besim;
ku ka dëshpërim, shpresë;
ku ka errësirë, dritë;
ku ka trishtim, gëzim.