Thelbi i fesë.

Thelbi i fesë.

Nga mëshira e Tij, Zoti na dha vetëdijen, kështu që ne mund të jemi të vetëdijshëm se kush jemi në lidhje me botën tonë. Ai gjithashtu na dha arsye për të kuptuar rrethinën tonë. Por dhurata më e madhe e Tij për ne ishte liria për të zgjedhur e quajtur në Kur’an “Al Amana” kuptimi i drejtpërdrejtë është amanet.

Të gjitha këto dhurata duhet ta bëjnë të lehtë për ne të kuptojmë se ekziston një Krijues që ia vlen të adhurohet. Nëse vendosim të adhurojmë Krijuesin tonë, mënyra më e mirë që Ai tha, për t’u afruar me Të është duke u shërbyer të tjerëve.

Nëse vendosim të mos e adhurojmë atë, në fakt do të adhurojmë egon tonë. Kjo është zakonisht e qartë sepse në vend që t’u shërbejmë të tjerëve, ne do t’i përdorim ata dhe do t’i abuzojmë për përfitimin tonë.

Në fakt, nuk ka zgjidhje të tretë. Ne bëjmë zgjedhjen midis këtyre dy zgjedhjeve gjatë gjithë ditës çdo ditë, në çdo vendim që marrim. Ju ose zgjidhni Atë ose veten. E para të bën vetëmohues, e dyta të bën egoist. E para do t’ju çojë në Parajsë, e dyta do t’ju çojë në ferr.