Përdorni veshët tuaj për dhembshuri, zërin tuaj për…”

“Përdorni veshët tuaj për dhembshuri, zërin tuaj për mirësi, sytë tuaj për të kërkuar të vërtetën, mendjen tuaj për të kërkuar njohuri, duart tuaja për të dhënë dashuri dhe zemrën tuaj për të kërkuar dashuri.”

“Use your ears for compassion, your voice for kindness, your eyes to seek truth, your mind to seek knowledge, your hands to deliver charity, and your heart to seek out love.”