Brenda fëmijës qëndron fati i së ardhmes.

Krijimi i paqes së qëndrueshme dhe afatgjatë është punë e sistemit të edukimit; gjithçka që politika mund të bëjë është të na mbajë jashtë luftës.

Brenda fëmijës qëndron fati i së ardhmes.

Nga të gjitha gjërat dashuria është më e fuqishmja.

Asnjë problem shoqëror nuk është aq universal sa shtypja e fëmijës.

Fëmijët janë qenie njerëzore të cilëve u takon respekti, superior ndaj nesh për shkak të pafajësisë së tyre dhe mundësive më të mëdha të së ardhmes së tyre.