Disa shembuj të vlerave universale:

Disa shembuj të vlerave universale:

– Sinqeriteti: marrëveshje ose pajtim midis asaj që mendohet, asaj që thuhet, asaj që ndihet dhe asaj që bëhet.

– Përgjegjësia: është detyrimi moral të përgjigjemi për veprimet tona, pa na detyruar askush, por për “duhet të jetë”.

– Drejtësia: të dish dhe të pranosh se cila pjesë është e drejtë dhe ta japësh atë të drejtë.

– Liria: të jesh në gjendje të veprosh dhe të mendosh sipas kritereve dhe vullnetit të vet, pa korruptuar të drejtat e të tjerëve.

– Mirësia: kryej vepra të mira ndaj njerëzve të tjerë.

– Sinqeriteti: ji besnik i së vërtetës, thuaje dhe mos e fsheh.

– Dashuri: virtyt që ju lejon të ndjeni dhe shprehni ndjenjat e mirësisë, afeksionit dhe dhembshurisë.

– Miqësia: ndjenja e afeksionit dhe afërsisë midis njerëzve që ndajnë një afinitet të caktuar.

– Respekt: pranimi, konsiderata dhe delikatesa në trajtimin e njerëzve, kafshëve dhe mjedisit, falë njohjes së cilësive ose meritave të tyre.

– Besim: shpresa, siguria ose veprimi i besimit të një personi ndaj tjetrit ose me mjedisin e tij.

– Solidariteti: është angazhimi moral që njerëzit marrin për të ndihmuar njëri-tjetrin, për të mbështetur njëri-tjetrin dhe për t’u përkushtuar ndaj kauzave të përbashkëta.

– Të kuptuarit: aftësia e një individi për ta vendosur veten në vendin e tjetrit dhe për të kuptuar këndvështrimin e tij.