Paqja qoftë mbi ata që e ndërtojnë paqen

Më pëlqen respekti dhe vlerësimi. Nuk më pëlqen të kqloj kufijtë
E dua lirinë, por ajo ka kufij
Mirësia ime është me të gjithë, kjo nuk është marrëzi, por edukim dhe pasuri.
Vetëvlerësimi nuk është një gjuhë dhe as një kurs arrogant.
Vetëvlerësimi është të qëndroni larg çdo gjëje që ju zvogëlon vlerën
Paqja qoftë mbi ata që e kthejnë paqen.
Dhe nëse doni të kultivoni respekt për ju në zemrat e njerëzve
Ngrini nivelin e fjalëve tuaja dhe mos ngrini nivelin e zërit tuaj sepse është shiu që rrit trëndafila, jo bubullima.