Një nga gabimet më të mëdha që bëni ndaj vetes është të shtyni disa gjëra duke menduar se nuk është koha e duhur, ose je je shumë i zënë!

Një nga gabimet më të mëdha që bëni ndaj vetes është të shtyni disa gjëra duke menduar se nuk është koha e duhur, ose je je shumë i zënë!

Nxitoni dhe mos vononi, koha ishte e duhur dje, si sot, ashtu edhe nesër.
Shikoni njerëzit e suksesshëm përreth jush dhe do ta kuptoni këtë
Menaxhimi i kohës së tyre është sekreti më i rëndësishëm i suksesit të tyre!