Një kopje nuk përsëritet dy herë!

“Ne të gjithë do të vdesim, dhe megjithëse e dimë këtë lamtumirë të sigurt, ne ende e lëndojmë njëri-tjetrin më së shumti.”

Kush na ka humbur qëllimisht nuk do të na gjejë as rastësisht.
Jemi shumë të rrallë!
Një kopje nuk përsëritet dy herë!
Mirëmëngjesi juaj është po aq i bukur sa zemrat tuaja.

Qoftë ditë e bukur me plot respekt e vlerësim midis nesh. Ruajeni dhe çmojeni njëri tjetrin, sepse të nesërmen e kemi të pa sigurt ndërsa e djeshmja ka kaluar.

Na mbetet e sotmja!