Heshtja

Heshtja juaj në kohën e fitores: Besim

Heshtja juaj në kohën e zemërimit: Forcë

Heshtja juaj në kohën e pikëllimit: Mençuri

Heshtja juaj në kohën e provokimit: Fitore

Heshtja juaj në kohën e talljes: Fuqizim i vetes

Heshtja juaj në kohën e nevojës: Vetëvlerësim

Heshtja juaj në kohën e pikëllimit: Durim

Heshtja juaj në kohën e njerëzve që ju këshillojnë: Edukatë.

Mos fol nëse fjalët e tua nuk janë më të mira se heshtja jote.!