Bashkia, Leuven, Belgjikë. Arkitekturë e bukur gotike brabantine e shekullit të 15-të.

Bashkia, Leuven, Belgjikë. Arkitekturë e bukur gotike brabantine e shekullit të 15-të. Bashkitë ishin ndërtesa publike prestigjioze që shërbenin për funksionet e qeverisjes vendore dhe kulturore. Qytetet mesjetare në Belgjikë dhe Holandë si Leuven, Bruges, Bruksel dhe Gouda po konkurronin me njëri-tjetrin se kush kishte bashkinë më mbresëlënëse.