Nga rregullat e sjelljes filozofike:

Nga rregullat e sjelljes filozofike:
Filozofi është dikush që nuk arrin të jetë i urtë, dhe ai e pranon këtë, duke u kënaqur me gradën e “dashësit të mençurisë”. Është dështimi themelor i filozofisë në terminologjinë e saj, Filozofi. Por është dështimi që e bëri të menduarit filozofik dhe jetën filozofike të disponueshme për të gjithë.
I mençuri e di. Sa i përket filozofit, ai vazhdimisht mëson, kështu që ne mund të mësojmë prej tij, si të mësojmë?
I mençuri përgjigjet. Sa i përket filozofit, ai pyet vazhdimisht, kështu që ne mund të mësojmë prej tij si të pyesim?
I urti thotë: Sa i përket filozofit, ai është gjithmonë fëmijë, ndaj mund të mësojmë prej tij se si të jetojmë me pasion, të mendojmë me pasion dhe të mëkatojmë gjithashtu me pasion?