Nëse besimi humbet, nuk ka siguri.

Nëse besimi humbet, nuk ka siguri.
Dhe nëse mbizotëron injoranca, nuk ka rilindje.
Nëse uria mbizotëron, atëherë nuk ka njerëzim.
Dhe nëse përgjegjësia fshihet, atëherë nuk ka moral..
Dhe nëse ndershmëria humbet, prit orën!!…

Ai që planifikon rritje dhe prosperitet nuk pret vendin e duhur, por e krijon atë.

Mbrëmje e bukur dhe e qetë.
Përmendja e Zotit kënaq shpirtin dhe qetëson atë.