LARG SEKTARIZMIT

Ata që janë ekskluzivisht të kualifikuar për të arritur të vërtetën janë ata që janë plotësisht të çliruar nga mendimi sektar dhe sektarizmi;
Ata që e kanë zbrazur plotësisht mendjen nga gjithçka që kanë fituar nga një kulturë e mëparshme, e cila buron nga mjedisi sektar, dhe që gëzojnë liri intelektuale absolute dhe aftësi mendore kritike, qëllimi përfundimtar i të cilëve është të arrijnë të vërtetën, cilido qoftë burimi i saj dhe cilado qoftë kostoja e saj. .
Dr. Muhamed el-Faqih