Thirrje:

I bëj thirrje të gjithë imamëve muslimanë që të ndalojnë së kritikuari fetë e tjera dhe pasuesit e tyre gjatë predikimeve të tyre të xhumasë. E di që kjo ishte e përhapur, por shumë nuk e bënë më. Ne të gjithë duhet të tregojmë respekt ndaj të tjerëve ashtu si Zoti tregon respekt për të gjitha qeniet njerëzore në Kuran.
Gjykimin ia lini Zotit. Nuk është detyra jonë të gjykojmë të tjerët. Detyra jonë është të jemi më të mirët që mund të jemi, një shembull i shkëlqyer për të tjerët nëse duam t’i pëlqejmë Krijuesit tonë.
Të pretendosh se Zoti u dha muslimanëve ekskluzivisht të gjithë të vërtetën dhe ua mohoi atë të tjerëve, do të kundërshtojë gjithçka që dimë për Zotin pasi Ai na shpalli emrat dhe cilësitë e Tij në Kuran.
Edhe nëse kjo është e vërtetë, a nuk na duhet të ndajmë me të tjerët atë që Ai na dha dhe të mësojmë prej tyre atë që Ai u dha atyre?
Zoti, siç e njohim ne, i do të gjithë dhe Ai dëshiron që të gjithë të vijnë tek Ai lirisht. Bëhuni shembull për të tjerët, tregoni në jetën tuaj të përditshme besimin që keni dhe ndajeni atë, jo për të kthyer besimin, por për të informuar.
Dr. Safi Kaskas, ligjërues Islam