Kuriozitet: Alfabeti më i gjatë në botë, dhe ai me i shkurti ne botë:

Kuriozitet: Alfabeti më i gjatë në botë, dhe ai me i shkurti ne botë:

Alfabeti më i gjatë në botë është ai kinez, i cili numëron 72 shkronja dhe gjithësej 105 simbole.
Ndërsa ai më i shkurtër është alfabeti kamboxhian, gjithsej 7 shkronja.

#Foltash