Një antropolog u tregoi një lojë fëmijëve të një fisi afrikan …

Një antropolog u tregoi një lojë fëmijëve të një fisi afrikan …
Ai vuri një shportë me fruta të shijshme pranë trungut të një peme dhe u tha atyre: Fëmija i parë që do të arrijë pemën do ta marrë shportën.

Kur u dha sinjalin për të filluar, ai u befasua nga ata duke ecur së bashku duke mbajtur duart e njëri-tjetrit derisa arritën te pema dhe ndanë frutat!

Kur i pyeti pse e bëtë këtë, ndërkohë që secili prej jush mund ta merrte shportën vetëm për të!

(Unë jam. Sepse ne jemi).

Ky fis e di sekretin e lumturisë që ka humbur në të gjitha shoqëritë që janë superiore ndaj tij dhe që e konsiderojnë veten të qytetëruar.
Dhe na jep një mësim jete.