Kur dikush pyet sesi ne përgjigjemi shpesh kur jemi mirënjohës: ne themi…

Kur dikush pyet sesi ne përgjigjemi shpesh kur jemi mirënjohës: ne themi “Falenderimi i takon Zotit”.
Në këtë mënyrë, e gjithë jeta e njeriut rrotullohet rreth të qenit falënderues dhe duke pasur mirënjohje ndaj Zotit Krijuesit tonë.

Në kapitullin 55 të Kuranit, të titulluar “Zoti i Mëshirës”, Zoti bën të njëjtën pyetje tridhjetë e një herë: “Cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni?” Zoti na ka krijuar dhe më pas e ka krijuar këtë botë për ne.
Ne po marrim përfitime nga të gjitha krijimet e Tij si dielli, hëna, retë, shiu, ajri, kullotat, kafshët, bimët, lumenjtë, oqeanet dhe begatitë e tjera të panumërta të botës natyrore!
Pasi të kemi kuptuar gjithë këtë bollëk, si mundet një person i arsyeshëm të mos jetë vetëm falënderues ndaj Zotit?