Kujdesu per shendetin!

Kujdesi për shëndetin dëshmohet kur ruajmë veten dhe tjerët nga Covid-19 si dhe vaksinohemi të gjithë.
Është çështje e mjekëve dhe kompetencë e tyre të flasin për vaksinimin e qytetarëve.
Nuk i takon askujt tjetër të nxjerrë mendime se a lejohet a jo vaksinimi, për dy arsye:
E para; Nuk janë kompetent.
E dyta; të tillët krijojnë huti në mesin e opinionit.