Drejtësia është dashuria për drejtësinë e dhembshur si një kornizë për të shprehur dashurinë tonë për njëri -tjetrin.

Cila është Thelbi i Islamit?

E ardhmja e Islamit është tek Zoti, por e ardhmja e besimtarëve mysliman varet nga çdo person përmes respektimit të dy thelbësorëve të parë në kredon universale islame.
Këta të dy, të njohur si takva dhe adl, devotshmëti dhe drejtësi, janë thelbi i thelbit të Islamit si fe. Takva është një frikë e dashur ndaj Zotit në përgjigje të dashurisë së Zotit për çdo person.
Takva është gjithashtu nënshtrim ndaj Zotit si burim i së vërtetës, dashurisë dhe drejtësisë.
Drejtësia është dashuria për drejtësinë e dhembshur si një kornizë për të shprehur dashurinë tonë për njëri -tjetrin.