Domethënia e lutjes për besimtarin..!

Lutja i jep besimtarit ..  të gjithë pjesën tjetër dhe pushimin që kërkon… nuk është vetëm një goditje mendore, por më tepër një zgjim i zemrës dhe hapje emocionale në të cilën shpirti merr një ngarkesë të re drite .. dhe një nuhatje mëshire .. dhe shtrirje të mbështetjes në Zotin.

Është një moment shumë i pasur dhe pjellor që rikthen lidhjen e besimtarit me burimin e fshehur nga i cili rrjedh ekzistenca e tij.