MEDITO!

Kurani është një mesazh nga Zoti për qeniet njerëzore të gjalla.
Ne mund të vazhdojmë të kemi konsideratë për mendimet e dijetarëve që kanë vdekur qindra vjet më parë, por koha sot dhe nesër kërkon të fillojmë të mendojmë për çështjet e sotme me të cilat po përballemi, duke përdorur metodologjitë që janë vendosur mirë në traditat tona.
Përdorimi i arsyes është një urdhërim i përmendur vazhdimisht në Kuran:
A nuk do ta meditojnë Kuranin?