Ka dallim mes atij që kryen lutjen individuale dhe atij apo atyre që kryejnë ritin kolektiv..!

Ka dallim mes atij që kryen lutjen individuale dhe atij apo atyre që kryejnë ritin kolektiv.
Derisa namazi dhe lutja janë personale dhe lidhje individuale e njeriut me Zotin, në praktikë diçka e tillë duket larg realitetit.
Askush nuk e di mendimin e brendinë e tjetrit, por ajo që vihet në pah është gjendja jo e mirë dhe kriza në familje të atyre që kryejnë rite e që në realitet në praktikë nuk po gjanë zbatim në shoqëri.
Konfliktet familjare, mungesa e përgjegjësisë dhe vetëkënaqësia me ritin, si dhe jo përparimi i shoqërive me shumicë myslimane, e ven në pah se pjesë dërmuese e njerëzve realisht janë korrekt me ritin, por praktika që mëson baza apo esenca e atyre riteve nuk po duket afër.
Esenca e namazit është lidhja dhe madhërimi ne falënderimi ndaj Zotit si dhe reflektimi në praktikë i asaj lidhje që është krijuar nëpërmes namazit dhe lutjes.
E rrezikshme në islam është formaliteti, dyfaqësia dhe jo serioziteti.