I takoj besimit në Zotin Një..!

“ I takoj besimit në Zotin Një, Krijues i gjithësisë. Por nuk i pranoj fjalimet që nxisin dhunë, mosdurim dhe jo tolerancë, sepse këto nuk janë mësime të Zotit por i takojnë ideologjive që duan të ngriten duke shfrytëzuar fenë..!

Prof. Saeed Nashed nga Maroku