Jashtë horizontit të modernitetit, ju do të humbni fenë në emër të fesë..!

Zonja e kohës tha:

Jashtë horizontit të modernitetit, ju do të humbni fenë në emër të fesë, do të shkatërroni Islamin në emër të Islamit, do të shkatërroni atdheun, ndërtesat dhe strukturat. Fjala e Zotit nuk mund të ngrihet mbi shkatërrimin.
Dhe do të zhytesh në rërat e kohës që gëlltisin vonë vonë.

Saeed Nasheed, publicist nga Maroku